null

Testy potravinovej intolerancie

Presné laboratórne testy, ktoré zo vzorky kapilárnej krvi (odber z prsta) skúmajú Vašu reakciu na rôzne potraviny. Ide o presné laboratórne určenie potravín ktoré zapríčiňujú zvýšenú hladinu protilátok IgG vo vašej krvi.

Postup: po úhrade zasielame zákazníkovi odbernú sadu SEPEA, v ktorej nájdete všetko potrebné pre jednoduchý odber kapilárnej vzorky krvi z prsta. Vyplníte priloženú žiadanku a pošlete svoju vzorku podľa inštrukcií na adresu uvedenú v návode. Po vyhodnotení vzorky vám zašleme report spolu so všeobecnými inštrukciami k stravovaniu. 

12 of 15 Items
12 of 15 Items