null

Imunosupresíva, ktoré sa všeobecne podávajú po transplantácii orgánu, oslabujú imunitný systém, a teda aj schopnosť tela vytvárať protilátky. Vysoké dávky steroidov majú takisto vplyv na produkciu protilátok. Ak užívate lieky typu Prednison, Chloroquine alebo Azothioprin netestujte sa v období užívania týchto liekov. Bežné lieky na alergiu ako antihistaminiká(Claritin, Zyrtec, Benadryl) neovplyvňujú výsledok testov na potravinové intolerancie, keďže naše testy nemerajú úroveň histamínu, ale imunitnú reakciu. Pozor však pri testoch na histamín. Antivirotiká typu Valtrex nemajú takisto vplyv na výsledok testu. Test si nerobte pokiaľ užívate antibiotiká. Po ich dobratí sa doporučuje aspoň dva týždne s testovaním počkať. Enzýmové doplnky neovplyvňujú výsledok. Ak máte akékoľvek pochybnosti, obráťte sa na niektorého z našich partnerov, ktorý s nami  spolupracuje.

V niektorých prípadoch je prípustné testovanie v skupinách.Ide o testy SEPEA ELISA SCREEN 40,109 a Food Detective. napr. melón vodový a žltý. Ide o príbuzné proteíny preto je v prípade nutnosti vhodné vyradiť oba.

Je potrebné ju naplniť aspoň do 1/3. V opačnom prípade je možné, že vás požiadame o opakovaný odber. Náhradnú sadu vám zašleme bezplatne. Nie je potrebné platiť za ďalší test. Nestáva sa to však často a netreba sa báť. Do dnešného dňa nenastal prípad kedy by zákazník nemohol byť testovaný z tohto dôvodu. Kedykoľvek je možné volať na našu linku , snažíme sa byť nápomocní, prípadne je možné navštíviť naše pracovisko v Bratislave na Teslovej ulici, kde sme pripravení vám s odberom pomôcť. (objednávky na tel. 0918 621 847)

Vo výnimočných prípadoch, kedy sa nepodarí získať dostatok krvi do mikroskúmavky na prvý krát, pričom už boli použité obe priložené lancety, je potrebné zažiadať o náhradné lancety, príp. aj mikroskúmavku telefonicky. Ubezpečte sa, že sú Vaše ruky teplé a že ste si prst pred získaním krvnej vzorky masírovali. Vypite 15-30 minút pred odberom aspoň 1/3l  tekutín. Použite tretí alebo štvrtý prst.

Nie je nutné byť pred odberom na lačno. Odber môžete robiť kedykoľvek počas dňa.

Niektorí ľudia zistia, že nie je pre nich jednoduché získať krvnú vzorku. V tomto prípade požiadajte blízku osobu, aby Vám s postupom pomohla. Prípadne je možné navštíviť naše pracovisko v Bratislave na Teslovej ulici, kde sme pripravení vám s odberom pomôcť. (objednávky na tel. 0918 621 847)

Platí pravidlo, že dieťa už nemá byť dojčené. Malo by už konzumovať tuhú stravu. Obyčajne sa testujú deti od 2 rokov. V mimoriadnych prípadoch, po konzultácii s lekárom a pri predpoklade že problém spôsobuje práve potravinová intolerancia, je možné k testovaniu pristúpiť aj skôr. 

Je možné, že hladina protilátok bude významne znížená, pokiaľ ste sa úplne zriekli určitej potraviny, a preto bude veľmi pravdepodobné, že test potravinovej intolerancie nezistí prítomnosť protilátok. Pokiaľ sa chcete otestovať, či budete danú potravinu teraz tolerovať a dokážete sa vysporiadať s prípadnými symptómami, ktoré sa môžu objaviť, skúste predtým ako sa rozhodnete pre zopakovanie testu, zaradiť denne na 5-7 dní do jedálnička porciu konkrétnej potraviny. Avšak, pokiaľ viete, že daná potravina Vám spôsobuje nepríjemné symptómy,  nezávadzajte potravinu znovu do Vášho stravovacieho plánu.

Áno, viaceré uskutočnené štúdie preukázali účasť IgG protilátok vo vývoji potravinovej intolerancie a chronických chorôb, ako je ekzém, artritída, či syndróm dráždivého čreva. Nezávislý audit uskutočnený v roku 1998 preveroval redukciu príznakov u viac ako 2000 osôb, ktoré podstúpili eliminačnú diétu založenú na IgG teste. Audit demonštroval, že u viac ako 70% pacientov sa potvrdilo významné zníženie symptómov po eliminácii potravín s vysokou úrovňou IgG protilátok v strave.

IgG znamená imunoglobulín G. Imunoglobulíny sú protilátky, ktoré sa vytvárajú ako reakcia imunitného systému na cudzie látky, ktoré sa dostávajú do nášho organizmu. Existuje niekoľko rôznych druhov imunoglobulínov, najznámejšie sú IgA, IgE, IgG, IgM.

Protilátka je vytváraná imunitným systémom človeka vtedy, keď sa do organizmu dostane nejaká cudzia látka (ako napr. vírus, baktéria alebo toxín). Telo začne na ochranu proti takýmto cudzorodým látkam produkovať špeciálne biele krvinky nazývané B-Lymfocyty. IgE protilátky sú zodpovedné za pravú alergickú reakciu.  IgG protilátky sú typom protilátok, ktoré sa dajú identifikovať práve našimi testami na potravinové intolerancie. Viaceré štúdie preukázali, že ak vylúčime z jedálneho lístka potraviny, pri ktorých bola detekovaná vysoká hladina IgG, má toto priaznivý vplyv na zníženie príznakov potravinovej intolerancie.

POZOR potravinová intolerancia nie je slabšia alergia. Sú za ňu zodpovedné iné protilátky.Ak máte od lekára pozitívny výsledok z testov na alergie, neznamená to, že máte automaticky aj intoleranciu. Tento fakt je dôležité si uvedomiť si. pravé alergie majú iné sprievodné znaky , prejavujú sa iným spôsobom. 

Vo všeobecnosti platí, že potraviny sa počas trávenia rozkladajú  napríklad na  aminokyseliny, glyceridy, atď. Tieto neškodne prejdú cez črevá do krvného riečišťa. Napriek tomu sú občas ich malé časti alebo čiastočne strávené resp. nestrávené bielkoviny potravín schopné prejsť črevnou stenou do krvného riečišťa, kde ich imunitný systém identifikuje ako ‘cudzie’. Imunitný systém zareaguje tým, že začne tvoriť protilátky (IgG). U niektorých pacientov zápal alebo podráždenie sliznice umožní strávenému jedlu prejsť do krvného riečišťa. Tento stav sa môže nazývať aj "syndróm deravého čreva". Takí pacienti majú spravidla vysoké hladiny protilátok proti mnohým potravinám.

Je možné, že potraviny spôsobujúce silné reakcie sú v teste rozpoznateľné, hoci sme ich roky nejedli, ani ich preto nekrížte s inými členmi tej istej kategórie. Taktiež niektoré antigény v potravinách sú menej schopné iniciovať imunitnú odpoveď ako ostatné, výsledkom čoho je, že produkcia protilátok na ne sa nezačne tak rýchlo.

Potravinová intolerancia založená na IgG je zapríčinená proteínmi a odozvou protilátok na ne. Cukor a alkohol nie sú proteíny.

Hladiny protilátok môžu zostať zistiteľné aj niekoľko rokov po expozícii. Vzhľadom k tomu, že niektoré potraviny ako napr. pšenica, kukurica a mliečne výrobky sú široko používané ako prídavné látky v potravinách alebo spracovávané v kozmetike, IgG hladiny zotrvávajú u niektorých jednotlivcov, aj keď mylne predpokladali, že tieto potraviny absolútne vylúčili zo stravy.

Príčinou môže byť: a) jedli ste potravinu ‘X’ v iných jedlách, o čom ste nevedeli, alebo b) ste jedli jedlá z tej istej potravinovej skupiny a to vám spôsobilo produkciu protilátok; c) protilátky podporené inou potravinovou skupinou ‘reagovali skrížene’ s potravinou ‘X’.

Mohlo by sa to stať, je však vhodné navštíviť niektorého z našich spolupracujúcich poradcov, ktorý Vám toto  bližšie určí.

Nie. Spýtajte sa niketorého z našich spolupracujúcich poradcov, ktoré jedlo patrí do tej istej potravinovej skupiny ako potravina X a ktoré by mohlo spôsobovať produkciu protilátok. Ten môže určiť, že aj ďalšie potraviny z tejto potravinovej skupiny treba zo stravy vylúčiť.

Áno, niektorí ľudia majú skutočne vysoké hladiny IgG na určité potraviny ale symptómy sa u nich neprejavujú. Je to vďaka ich imunitnému systému, ktorý je extrémne efektívny v odpratávaní antigen-protilátkových komplexov ešte predtým, než dostanú šancu usadiť sa v organizme a spôsobiť problém.

Štúdia dojčiat s intoleranciou na mlieko preukázala už niekoľko hodín po konzumácii kravského mlieka sprievodné imunitné komplexy objavujúce sa v sére.

Je to stav, kedy vznikajú z dôvodu menejcennosti sliznice čreva, medzi bunkami črevnej steny veľké medzery, čo spôsobuje, že sa do krvi dostávajú veľké množstvá len čiastočne stráveného jedla. Symptómy sú rôzne: bolesti brucha, pálenie záhy, nespavosť, opuchy, úzkosť, neznášanlivosť lepku, podvýživa, svalové kŕče a bolesti, slabý výkon, potravinové alergie.

Nie, pretože reakcia na jednu alebo len málo potravín obyčajne znamená problém s konkrétnou potravinou, ktorá bola testovaná. Hlavným znakom deravého čreva Je pozitívna reakcia na možstvo testovaných potravín.

Áno.

Sú dva hlavné faktory, ktoré riadia vývoj potravinovej intolerancie založenej na tvorbe IgG protilátok.Množstvo určitej potraviny v strave a jeho schopnosť podporovať tvorbu protilátok. Potraviny konzumované vo veľkých množstvách sa často spájajú s produkciou protilátok, imuno-komplexmi a symptómami. Niektoré potraviny sú viac ‘imunogenické’ ako iné t.j. sú viac schopné vyvolávať produkciu protilátok.

Zloženie stravy a veľkosť potravinovej častice. Aj minerálne látky si vyžadujú dopravu molekuly, a to je zväčša problém u ľudí s touto poruchou. To môže viesť u týchto osôb k výraznému úbytku minerálov.

Keď potravina spôsobí, že telo začne vytvárať vysoké hladiny IgG protilátok, potom sa tieto protilátky spájajú s proteínmi a vznikajú ‘imuno-komplexy (zhluky)’. Tieto sú obvykle vylučované inými bunkami v imunitnom systéme. Avšak, keď je imunitný systém preťažený, tieto nerozpustné molekuly sa uložia v rôznych častiach tela, ako je napr. hlava, pľúcne tkanivo, gastro-intestinálny trakt, koža a kĺby, kde sa začínajú aj príznaky ako sú napr. bolesti hlavy, astma, syndróm podráždenosti čriev, ekzémy, vyrážky , artritída a pod.

Črevné biopsie štúdie preukázali prítomnosť imuno-komplexov na kravské mlieko u pacientov s kolitídou . Ďalšie štúdie demonštrovali umiestnenie ľudského IgG a mliečnych bielkovín na vzorke pľúcneho tkaniva odobratého u dojčiat s pľúcnym hemosiderínom.

Intolerancia laktózy má iný mechanizmus ako intolerancia mlieka v našich testoch. Laktóza je mliečny cukor a jeho neznášanlivosť je spôsobená enzýmovou nedostatočnosťou. My testujeme tvorbu IgG protilátok na mliečne bielkoviny. Ak trpíte intoleranciou laktózy , neznamená to že trpíte aj intoleranciou kazeínu – mliečnej bielkoviny.

Naše testy sú založené na reálnom testovaní IgG protilátok z kapilárnej krvi. Ide o exaktný výsledok podložený dlhoročným výskumom lekárov. Po porovnaní sa výsledky testovania IgG protilátok úplne nezhodovali s biorezonančnými  meraniami.