null

lorkova2.jpg

Strednú potravinársku školu ukončila v Liptovskom Mikuláši. Následne na inžinierskom a doktorandskom stupni  vysokoškolského vzdelania v odbore výživa ľudí pokračovala na vysokej škole v Nitre. V roku 2009 ukončila inžinierske štúdium a následne pokračovala na doktorandskom štúdiu.

Už od roku 2010 sa súbežne venovala aj praxi v rámci MKP medical centra. Tu pôsobí až do dnes. Na pozícií výživového poradcu pomáha ľuďom pri riešení potravinových alergií a intolerancií, pri úprave jedálneho lístka, pri zdravej redukcií hmotnosti a podobne. Podieľala sa na vypracovávaní edukačných materiálov pre pacientov s ochorením Diabetes mellitus.

Aktívne pristupuje k písaniu rôznych článkov. Počas pôsobenia na doktorandskom štúdiu publikovala vo vedeckých a odborných časopisoch a zborníkoch. Aktívne vystúpila aj na viacerých konferenciách. Svoje vedomosti zužitkováva aj pri oponovaní diplomových a bakalárskych prác.

Adresa: Klinika MKP, Výstavná 23, 94901 Nitra

Telefón: 037 69 69 811