null

Dr Nigel Abraham Ph.D, MSc, FIBMS

Interview s riaditeľom pre vedu a laboratórny výskum v Cambridge Nutritional Sciences 

dr.-1-458x458.jpg

Potravinové intolerancie: Skrytá epidémia modernej doby

Žijeme v dobe, kedy sa bežne stretávame s chorými ľuďmi alebo ľuďmi, ktorí sú unavení, bez energie a majú rôzne problémy. S čím to súvisí a je potrebné sa tým zaoberať? Myslím si, že nalomené zdravie je podstatný dôvod, prečo by sme sa mali snažiť zistiť príčinu svojich problémov a neustále sa vzdelávať. Pretože ak človeku chýbajú poznatky, veľakrát si nedokáže pomôcť alebo uľahčiť život. Mnohí lekári alebo odborníci už vedia, že príčinu väčšiny ochorení môžeme hľadať vo svojom trávení. Ak trpíte syndrómom deravého čreva, migrénami, tráviacimi problémami, alebo máte podozrenie na premnoženie Candidy v organizme, venujte pozornosť nasledujúcim riadkom. Skrytou príčinou celého radu nepriaznivých príznakov môžu byť potravinové intolerancie. Na to, aký je rozdiel medzi alergiou a intoleranciou, aké sú dôvody vzniku tohto stavu a aké sú skúsenosti bežných ľudí s testom FoodPrint®, ktorý dokáže u človeka odhaliť potravinové intolerancie, som sa spýtala Dr. Nigela Abrahama, jedného z najskúsenejších a najznámejších odborníkov na funkčnú medicínu vo Veľkej Británii, ktorý prednáša na tému alergie a intolerancie potravín, slinných hormónov, patológie tráviaceho traktu a mikrobiológie.

Pán Dr. Abraham, na úvod sa Vám chcem poďakovať, že ste si našli čas a našim čitateľom priblížite problematiku potravinových intolerancií a prinesiete nám bližšie informácie o teste FoodPrint® na diagnostiku potravinových intolerancií. Moja prvá otázka teda znie, kto vynašiel test FoodPrint® a kedy bol uvedený do lekárskej praxe?

Diagnostika netolerovaných potravín testom špecifických protilátok typu IgG bola založená pred vyše 20 rokmi a laboratória po celom svete odvtedy vykonali už milióny testov. Tento test využíva technológiu známu pod názvom ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay), ktorá je štandardnou laboratórnou technikou na meranie protilátok v krvi. Test FoodPrint® je jedinečnou variáciou tejto techniky, ktorú vytvorila Cambridge Nutritional Sciences pomocou technológie Microarray v roku 2011.

Dá sa podľa Vášho názoru považovať za spoľahlivý pri riešení zdravotných problémov a mal by byť súčasťou bežných vyšetrovacích postupov?

Existuje veľa potenciálnych príčin potravinovej intolerancie, niektoré nezahŕňajú imunitný systém ako taký, ako napríklad neznášanlivosť laktózy, ktorá je spôsobená nedostatkom enzýmu laktázy potrebného na rozloženie laktózy v mliečnych výrobkoch, alebo napríklad neznášanlivosť histamínu, kde je problémom nedostatočná aktivita enzýmu diaminooxidáza (DAO) potrebného na odbúranie histamínu, čo spôsobuje alergické prejavy.

Iné typy potravinovej intolerancie môžu byť dôsledkom toho, že telo reaguje zle na určité potraviny. Tie potraviny, ktoré sú často súčasťou nášho jedálnička, alebo tie potraviny, po ktorých túžime, nám môžu spôsobovať problémy. Výskum ukázal, že tieto typy potravinovej intolerancie môžu súvisieť s prítomnosťou špecifických protilátok typu IgG vytváraných po konzumácii „problémových“ potravín. Za normálnych okolností tieto protilátky nemajú žiadne nepriaznivé účinky, ale ak imunitný alebo tráviaci systém nepracujú optimálne, ich prítomnosť môže spôsobiť široké spektrum príznakov.

Tieto typy skrytých (IgG) potravinových reakcií sa často označujú ako „potravinové intolerancie“ a primárne sú výsledkom životného štýlu a stravovacích návykov, u ktorých sa odhaduje, že postihujú okolo 20-40 % dospelých v určitom období života a často vedú k oneskoreným reakciám, ktoré sa objavujú po niekoľkých dňoch. To je dôvod, prečo je tak ťažké rozpoznať problémovú potravinu.  

Tento typ testovania nie je bežne dostupný v štátnych zdravotníckych zariadeniach, pretože tieto typy reakcií sú relatívne mierne v porovnaní s potravinovou alergiou a len zriedka ohrozujú život pacienta, ale môžu mať výrazný vplyv na životy a zdravie mnohých ľudí.

Vedeli by ste nám v krátkosti vysvetliť princíp, na akom funguje testovanie a aké sú výsledky v praxi?

FoodPrint® je laboratórne vyvinutý systém, založený spoločnosťou Cambridge Nutritional Sciences, ktorý využíva inovatívnu kolorimetrickú technológiu ELISA na báze mikročipov na meranie množstva špecifických IgG protilátok v ľudskom sére alebo plazme. Krv sa odoberá z prsta. Potravinové výťažky sa vytlačia na vnútrocelulózové podložky na sklíčko mikroskopu spolu s kalibračnými štandardami a kontrolami.

Vzorka krvi poskytnutá pacientom sa zriedi a rozdelí na každý vytlačený microarray. Ak sú v krvi prítomné špecifické protilátky typu IgG, naviažu sa na potravinové extrakty a výsledky sa merajú skenerom s vysokým rozlíšením pred kalibráciou proti štandardom s použitím reportovacieho softvéru FoodPrint®, aby sa získali kvantitatívne výsledky.

Tento softvér potom vytlačí výsledok konečného množstva protilátok IgG proti každej sledovanej potravine. Vzhľadom k inovatívnemu formátu microrray stačí len malá kvapka krvi, aby sa otestovalo viac ako 220 rôznych potravinových zložiek v duplikáte, aby sa zabezpečila presnosť výsledkov.

Výsledky sú určené ako správy o reaktívnych potravinách. Vďaka týmto výsledkom môžu odborníci spolupracovať s pacientmi na odstránení potravinových intolerancií a vytvoriť plán na odstránenie problémových potravín, ponúknuť zdravé alternatívy, ako aj usmerniť, ako zaradiť problémové potraviny späť do jedálnička. Väčšinou odporúčaná strava bude pacientovi navrhnutá na obdobie približne troch mesiacov, aby príznaky ustúpili a telo malo čas na regeneráciu.

Čím sa líši test Food Print® od iných testov na zisťovanie miery precitlivenosti na potraviny (ako je napr. test ImmunoCAP ISAC®), ktoré používa väčšina alergológov a imunológov na Slovensku alebo v Česku?

To najdôležitejšie je povedať, že test ImmunoCAP ISAC® je založený na mikročipoch, používa sa na identifikáciu skutočných alergií, a to meraním hladín rôznych protilátok nazývaných IgE. Potravinová alergia sa veľmi líši od potravinovej intolerancie a výsledky týchto dvoch testov by sa nemali a ani sa nemôžu porovnávať. V prípade potravinovej alergie vytvárané protilátky IgE môžu viesť k rozvoju závažných až smrteľných reakcií odlišným spôsobom, ako je to v prípade potravinovej intolerancie. Potravinové alergie typu IgE sú pomerne zriedkavé, podľa odhadov postihujú 5 % detí a 2 % dospelých, sú vo veľkej miere ovplyvnené genetickými faktormi a prejavujú sa okamžite. Dôležité je, že ak príznaky naznačujú potenciálnu alergiu na potraviny, je potrebné podstúpiť tento test, aby sa identifikovali alergické potraviny, ktorým je potrebné sa do konca života vyhýbať. Ak je tento test negatívny a príznaky sú viac oneskorené, mal by sa zvážiť krvný test, ktorý meria protilátky IgG na potraviny.

Charakteristiky reakcií na potraviny spôsobených prítomnosťou IgE a IgG

Alergia spôsobená prítomnosťou IgE

Intolerancia spôsobená prítomnosťou IgG

výskyt je relatívne nízky

výskyt je relatívne vysoký

v dôsledku zriedkavého vystavenia

v dôsledku častého vystavenia

bežná u detí, zriedkavá u dospelých

najbežnejšia forma reakcie pri potravinovej intolerancii u detí aj dospelých

veľmi predvídateľné krátkodobé príznaky

chronické, premenlivé príznaky

problémové potraviny sú zvyčajne zrejmé

problémovú potravinu je často ťažké identifikovať

reakcie vyvolané bazofilnými granulocytmi/žírnymi bunkami

spúšťač imunitného komplexu

uvoľňovanie histamínu/leukotriénu

zápalová reakcia

pacient si je vedomý problémových potravín

pacient si je len zriedka vedomý problémových potravín

protilátky sú prítomné celé roky

množstvo protilátok klesá v priebehu niekoľkých mesiacov

in vitro testovanie špecifických protilátok typu IgE v krvi

in vitro testovanie špecifických protilátok IgG v krvi preukáže problémové potraviny a stupeň priepustnosti čriev

celoživotné vyhýbanie sa problémovým potravinám & imonoterapia

eliminovať a neskôr vystriedať potraviny, vyliečiť črevá, zlepšiť trávenie

 

Potravinové intolerancie nie sú potravinové alergie, skôr ide o stav, ktorý môže vyvolať príznaky trvajúce dlhšiu dobu. Pomalý vývoj citlivosti na potraviny často znamená, že nie je zrejmá spojitosť medzi konzumovanými potravinami a príznakmi, z čoho vyplýva, že je veľmi ťažké až nemožné určiť potraviny, ktoré človeku spôsobujú problémy. Tým sa potravinové intolerancie veľmi odlišujú od potravinových alergií, pri ktorých sú reakcie zvyčajne viditeľné okamžite a sú ľahko diagnostikované. Z toho istého dôvodu môže mať človek alergiu na nejakú potravinu, ale keďže v prípade potravinových intolerancií sú merané rôzne protilátky, neznamená to, že sa alergia prejaví v teste na potravinové intolerancie. To je ďalší dôvod, prečo sa tieto dva testy nedajú porovnávať.

Aká je podľa Vás príčina toho, že sa u človeka v priebehu života rozvinú intolerancie na potraviny?

Za normálnych okolností sú črevá a imunitný systém v rovnováhe a naše telo vytvára nízke množstvo špecifických protilátok typu IgG pri konzumácii potravín, čo nazývame tolerancia. Bolo identifikovaných niekoľko faktorov, ktoré môžu narušiť túto jemnú rovnováhu, čo vedie k dočasnej strate tolerancie, medzi ktoré patria:

 • antibiotiká
 • lieky
 • premnoženie Candidy
 • parazity
 • zápal čreva
 • nedostatok vitamínu D
 • nedostatok glutamínu
 • alkohol
 • málo pestrá strava
 • stres
 • nízke množstvo žalúdočnej kyseliny
 • nízke množstvo pankreatických enzýmov

Prítomnosť týchto faktorov môže viesť k zvýšenej priepustnosti výstelky čreva, ktorá sa často označuje aj ako syndróm deravého čreva.

Za normálnych okolností (viď obr.1) sú bunky lemujúce steny čriev pevne spojené, pričom chránia pred preniknutím potenciálnych patogénov, toxínov a molekúl potravy do krvi, čo môže viesť k abnormálnym imunitným reakciám.

obr1.png 

Obr.1: Normálna priepustnosť čreva

Keď sa tieto pevné spojenia otvoria pod vplyvom hoc i malého množstva týchto faktorov, môžu cez nich preniknúť čiastočne natrávené častice potravín, v dôsledku čoho sa aktivuje imunitný systém, čo vedie k vzniku zápalu nízkeho stupňa (viď obr. 2).

obr2.png 

Obr.2: Abnormálna priepustnosť čreva

Tento stav zahŕňa tvorbu vysokého množstva špecifických protilátok typu IgG proti potravinám a tvorbu imunitných komplexov, čo sú vysoko zápalové molekuly, ktoré ľudské telo nie je schopné neutralizovať (viď obr. 3).

obr3.png 

Obr.3: Poškodené tkanivo prepúšťajúce zápalové bunky

Tieto imunitné komplexy vstupujú do krvného obehu a ukladajú sa do tkanív a orgánov, čo vedie k príznakom spojeným s týmto typom intolerancie, ako sú napríklad nadúvanie, hnačka/zápcha, bolesť čriev, migréna a únava.

Za akých zdravotných podmienok alebo príznakov by ste pacientovi navrhli tento druh testovania?

Odporučil by som ho tým ľuďom, ktorí vykazujú niektorý z nasledujúcich chronických nežiaducich príznakov:

 • syndróm dráždivého čreva
 • zápcha
 • hnačka
 • nadúvanie
 • žalúdočné kŕče, bolesť brucha
 • migréna
 • bolesti hlavy
 • únava a nedostatok energie

Existuje oveľa viac príznakov uvádzaných v publikovaných štúdiách, ktoré môžu súvisieť s citlivosťou na potraviny, ale príznaky vyššie sú uvádzané najčastejšie.

Máte skúsenosti s tým, že po niekoľkoročnej diéte nastavenej podľa výsledkov testu Food Print® sa u pacienta dostavilo zlepšenie zdravotného stavu? Je šanca, že by sa pacient mohol vrátiť k bežnému stravovaniu a vyliečiť sa z potravinových intolerancií?

Účinnosť diéty založenej na výsledkoch merania špecifickej triedy protilátok IgG pre jednotlivé zložky potravín bola preukázaná u množstva stavov, ako v nezávislých štúdiách, tak v klinickej praxi. Vynikajúce výsledky boli preukázané u pacientov s migrénou, syndrómom dráždivého čreva a obezitou. Diéta založená na výsledkoch testovania špecifickej triedy protilátok IgG sa ukázala ako alternatívna a bezpečná liečba pre pacientov s rôznymi chronickými stavmi. Testovacie laboratórium Cambridge Nutritional Science testovalo tisícky pacientov, ktorí spolupracovali s odborníkmi na výživu. Prevažná väčšina pacientov uvádza pozitívne reakcie po odstránení problémových potravín z jedálnička a zmiernenie príznakov. Na rozdiel od alergií sa nemusia doživotne vyhýbať pozitívnym potravinám. Vo všeobecnosti sa odporúča vyhnúť sa najviac pozitívnym potravinám na obdobie 3 až 6 mesiacov. V mnohých prípadoch to stačí na opätovné získanie tolerancie a pacient môže znovu zavádzať problémové potraviny do jedálnička pod vedením odborníka.

Vedeli by ste nám odporučiť, ako si doplniť chýbajúce výživné látky z dôvodu absencie určitých potravín a navrhnúť nám nejaké alternatívy? Ako by človek mohol predísť strate na váhe, výživovej nerovnováhe alebo zlým stravovacím rozhodnutiam?

Je dôležité, aby sa akékoľvek zmeny v jedálničku nastavené podľa výsledkov testu vykonali pod vedením špecializovaného výživového poradcu , aby sa zabezpečila správna výživová rovnováha pomocou zdravých alternatív. Opätovné zavádzanie potravín do jedálnička by sa takisto malo vykonávať pod odborným vedením.

Máte skúsenosti s prípadmi premnoženej Candidy v organizme alebo syndrómom deravého čreva, ktoré by mohli súvisieť s potravinovými intoleranciami? Pomohla zmena jedálnička ľuďom trpiacim na tieto ochorenia?

Ak sa črevná mikroflóra stane nevyváženou, Candida albicans môže zmeniť svoju formu z malých spiacich spór, ktoré sú bežnou súčasťou črevnej mikroflóry, na patogénne plesňové formy, ktoré sa môžu nalepiť na črevnú stenu. Poškodenie črevnej steny umožňuje preniknúť toxínom, vrátane neporušených molekúl potravy, do krvného obehu. Tento stav sa nazýva syndróm deravého čreva. To vedie k ďalšiemu zápalu črevnej steny, čo vyvoláva príznaky spojené s citlivosťou na potraviny. Pre pacientov, ktorí chcú dosiahnuť dlhodobé zdravie, je nevyhnutné, aby sa u nich identifikovali potravinové intolerancie, ak majú podozrenie na premnoženie Candidy v organizme. Ukázalo sa, že diéta zameraná na zničenie Candidy s nízkym obsahom rafinovaných cukrov je účinnejšia pri zmierňovaní príznakov. Potom sa odporúča protiplesňová liečba pomocou lieku Nystatin.

Ako je to v prípade intolerancie na kazeín? Je to validný ukazovateľ toho, že človek by sa mal vyhýbať mlieku celý život? Alebo budú môcť ľudia opäť konzumovať mlieko po niekoľkoročnej prestávke?

Nepriaznivé reakcie na mlieko a mliečne výrobky môžu byť spôsobené rôznymi typmi reakcií a na ich identifikáciu by boli potrebné rôzne testy.

V prvom rade by to mohlo byť spôsobené neznášanlivosťou laktózy spôsobenej chýbajúcim enzýmom laktáza, čo vedie k neschopnosti účinne odbúravať mliečne cukry. Tento stav môže byť potvrdený alebo vyvrátený pomocou genetických testov alebo dychových testov, ktoré hľadajú prítomnosť nadbytku vodíka a metánu v dychu pacienta po konzumácii laktózy. Hoci existujú príklady získanej neznášanlivosti laktózy v dôsledku poškodenia čreva, vo všeobecnosti sa jedná o dedičné ochorenie a mliečne výrobky by sa museli vylúčiť, alebo by sa vyžadovalo použitie doplnkov s obsahom enzýmov.

Po druhé, mohlo by to byť spôsobené alergiou na mlieko, v tomto prípade by sa vyžadovali testy na prítomnosť protilátok proti bielkovinám kravského mlieka typu IgE alebo kožné testy. Ide o dlhodobý stav, ktorý si vyžaduje prísne vyhýbanie sa mlieku a výrobkom obsahujúcim mlieko.

Nakoniec by to mohlo byť spôsobené neznášanlivosťou mlieka alebo citlivosťou na mlieko, ktorá je indikovaná vysokou úrovňou IgG protilátok proti mlieku a mliečnym výrobkom. Vzhľadom k tomu, že je možné znovu získať toleranciu po 3 až 6 mesiacoch vyhýbania sa mlieku, mlieko je možné vo väčšine prípadov znovu zaradiť do jedálnička.

Čo si myslíte o intolerancii na pšenicu či raž? Môže to súvisieť so súčasným spracovaním pšenice či používaním pesticídov?

Existujú dôkazy, že „moderná“ pšenica môže byť reaktívnejšia ako jej staršie formy. Napríklad tvrdá pšenica má 28 chromozómov na rozdiel od ostatných foriem priemyselnej pšenice, ktoré majú 42 chromozómov. Preto má veľmi odlišné zloženie ako klasická pšenica a obsahuje iné bielkoviny. Naše skúsenosti ukázali, že je možné reagovať na pšenicu, a nie na tvrdú pšenicu, a naopak, avšak odporúčame vyhýbať sa konzumácii tvrdej pšenice, alebo konzumovať ju opatrne, ak sa u človeka preukáže zvýšená citlivosť na klasickú pšenicu. Potravinové alergény, ktoré pripravujeme na testovanie, sa dôkladne očistia. Akékoľvek zvyšky pesticídov by nemali byť prítomné v konečnom výsledku, čo znamená, že ak by sa vyskytli nejaké reakcie kvôli prítomnosti chemikálií na povrchu pšenice, nespôsobili by v našom teste žiadnu reakciu. Aj keď existujú publikované dôkazy, ktoré naznačujú, že niektoré pesticídy nachádzajúce sa v našom potravinovom reťazci, môžu mať škodlivé účinky na ľudí, existuje len málo dôkazov o tom, že môžu mať vplyv na potravinové intolerancie.

Počula som o prípadoch ľudí, ktorým boli týmto testom zistené intolerancie na vyše polovicu testovaných zložiek potravín. Čo by ste poradili týmto ľuďom?

Keď je črevo čiastočne poškodené alebo zapálené, je možné, že budú zaznamenané pozitívne reakcie na mnohé potraviny. V tomto prípade nie je vhodné alebo možné vyhnúť sa všetkým týmto potravinám. Odporúčame sústrediť sa na najreaktívnejšie potraviny. Pacientovi odporúčame, aby sa snažil úplne vyhnúť 4 alebo 5 potravinám, ktoré vykazujú najvyššie koncentrácie protilátok, a potom znížiť a/alebo vystriedať zvyšné potraviny vykazujúce mierne koncentrácie protilátok a zároveň pracovať s odborníkom, aby podporil zdravie jeho čriev.

Čo pre človeka znamená, že má potravinové intolerancie? Musí sa vyhýbať daným potravinám, alebo stačí užívať chýbajúce enzýmy? Prosím, vysvetlite termíny „senzitivita“ a „intolerancia“.

Pojmy „potravinová alergia“, „potravinová intolerancia“ a „potravinová senzitivita“ sa často zamieňajú a sú mätúce, ale v podstate všetky znamenajú abnormálnu reakciu na určité potraviny, ktorá sa môže prejavovať rôznymi spôsobmi. Môže byť výsledkom mechanizmov, ktoré zahŕňajú aktiváciu imunitného systému a následnú tvorbu protilátok, alebo ide o reakciu, ktorá nie je spôsobená poruchou imunity.

V prípade poruchy imunity sa odporúča vyhnúť sa najviac pozitívnym potravinám na obdobie 3-6 mesiacov, a potom sa vo väčšine prípadov môžu znovu zaradiť do jedálnička.

Potravinová intolerancia, ktorá je výsledkom nedostatkov enzýmov, bude vyžadovať buď vyhnutie sa neznášanlivej skupine potravín, alebo užívanie doplnkov výživy s obsahom enzýmov.

obr4.png

Komu by ste odporučili test Food Print® a čo by ste chceli odkázať na záver našim čitateľom?

Test FoodPrint® je dôležitou súčasťou vyšetrenia možnej príčiny celého radu symptómov. Ak iné medicínske testy, ako sú testy na potravinové alergie a iné formy intolerancie, sa ukážu negatívne, použitie IgG testu na identifikáciu reaktívnych potravín s cieľom vytvoriť pre pacienta osobný jedálniček je vysoko účinnou a bezpečnou metódou na zmiernenie nežiaducich symptómov u mnohých ľudí.

Publikované štúdie tiež preukázali súvislosť medzi prítomnosťou vysokých hladín protilátok IgG proti potravinám a vznikom zápalu nízkeho stupňa. Tento typ zápalu je preukázaným rizikovým faktorom pre rozvoj kardiovaskulárnych ochorení a diabetu 2. typu a vyžaduje si ďalší výskum, aby sa zistilo, ako môžeme podporiť zdravie a pohodu pacienta, dokonca aj keď nemá žiadne zjavné znaky a príznaky.

Autorom článku je Lucia Bartková