null
Ponuka práce / We are hiring

Ponuka práce / We are hiring

Bohuslav Kremský on 23.09.2022

Hľadáme na kancelárske práce zamestnanca/živnostníka na úväzok 3-8h (upresníme po dohode a podľa schopností/zručností).

Práca na PC, vybavovanie objednávok v slovenčine, základy pasívna angličtina, zabalenie balíčkov, prípadne ďalšie práce.

Plat dohodou (podľa úväzku a schopností). Nástup ihneď. Miesto práce Nové Mesto nad Váhom

Ponuky prosím posielajte na sepea@sepea.sk

----------------------

We are opening office position for 3-8 hours daily (work hours will be agreed according to abilities/skills).

PC work, handling orders in Slovak, basic passive English, packing small parcels, etc.

Salary by agreement (according to working hours and skills). Open immediately. Place of work Nové Mesto nad Váhom

Please send offers to sepea@sepea.sk