null

foto-trebulov-1-2.jpg

Absolvovala Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre v odbore Vedecká výživa ľudí. Pracovala vo firme Nestlé S.A. (detská výživa) a vo farmaceutickej spoločnosti Abbott Laboratories Slovakia s.r.o. ( enterálna výživa ).

V súčasnosti robí výživové poradenstvo a zostavovanie jedálnička pri chudnutí, pri rôznych ochoreniach ( diabetes, onkologické ochorenia, reuma a iné) aj pri potravinových intoleranciách. Spolupracuje s Nutri s.r.o. (diétne programy Nutri Food Plan ) aj externe s Interklinik Vital ako výživový poradca, kde v minulosti pracovala na odbornom grante projektu EU na zmenu životného štýlu: „Štúdia o vplyve systémovej liečby s alebo bez úpravy životosprávy a životného štýlu na komorbidity u pacientov so stredne ťažkou až ťažkou formou psoriázy.“ Taktiež robí prednášky o výžive a zdravom životnom štýle, školenia pre výživových poradcov a prispieva článkami a radami do rôznych časopisov.

V minulosti spolupracovala s časopisom Lekárnik, Hair & Beauty, s web stránkou Len pre zdravie a s Radosť variť – Škola vrenia v Poluse, kde viedla kurzy varenia pod názvom „Zdravá bleskovka“ a „Mňamky pre najmenších“.

Adresa: Hviezdna 2, Bratislava – Podunajské Biskupice

E-mail: trebulova@alimonia.sktrebulova@nutrifood.sk

Telefón: +421 905 910 469