Genetické testy

Genetické testy Advanced Test Lab3D®

Máte problémy s nadváhou? Pocit ťažoby v žalúdku? Používaním vysokošpecializovaných testovaní vieme určiť genetické varianty prítomné u každého jednotlivca.

2 of 2 Items
2 of 2 Items